ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      วันนี้ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สาระสำคัญ ดังนี้ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในวรรคหน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุ่งประดู่ 
      ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุ่งประดู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี ม.12 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร แบบผสมผสาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้แก่ชุมชนชา
รู้ทันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า 
      แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รู้ทันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. แกนนำสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ด้วยความปราถนาดีจาก  นายศิริ  ศรีหาบุญทัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ขององค์การ... 
     
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.บ้านนา เรื่อง มติ ครม.ขยายเวลาและวงเงินการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด... 
     
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญประจำปี 2559 สมัยที... 
     
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับภูมิทัศน์หนองบะยาว เพื่อปลูกต้นไม้และ... 
     
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2558 ในเขต อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา... 
     
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559... 
     
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี๒๕๕๘... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเภยราคากลาง โครงการขุดลอกขยายลำห้วยสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ ม.10 บ้านโคกเพชร
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเภยราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ ม.15 บ้านโคกสำราญ
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเภยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ ม.14 บ้านหนองปรือพัฒนา
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเภยราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองคูขาดสาธารณะ ม.12 บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเภยราคากลาง โครงการขุดลอกขยายลำห้วยสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ ม.12 บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำสุกสระหนองพะยอม บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายที่ 2) บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 8
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายที่ 1) บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 8
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมโรงสูบ บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ 7
ข่าวย้อนหลัง
 
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2559
ท่านพึงพอใจกับการบริการสาธารณะของ อบต.หลุ่งประดู่มากน้อยเพียงใด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.221.81.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 301,567 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-44950-623  Fax : 0-44950-623
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.